Carrièreswitch: Goed voor je ontwikkeling!

carrièreswitch Karin leidt een paard

Wat klanten zeggen:

Een voorbeeld hoe overtuigingen werken: Marisha kon vroeger heel goed leren en werd door haar omgeving gestimuleerd om naar de universiteit te gaan en daarna ook te promoveren. Die uitdaging heeft ze opgepakt. Tijdens haar studie en haar promotie kwam ze er achter dat ondanks dat ze erg intelligent is, ze hier uiteindelijk niet erg blij van werd. Echter van huis uit had ze ook mee gekregen dat opgeven geen optie is. Dus het eind van dit verhaal is dat ze uiteindelijk na heel wat jaren met veel pijn en moeite gepromoveerd is om te laten zien dat ze dat kon. Ze kwam tot de conclusie dat ze van die wereld niet vrolijk werd. Vervolgens heeft ze besloten om daar niets mee te doen en is een eigen bedrijf begonnen en momenteel werkt ze met veel plezier als schaapsherder.  

 

Een voorbeeld: Nellie werkte bij de overheid als seniorcommunicatieadviseur voor 4 dagen in de week en daarnaast had ze een eigen bureau waar ze op communicatiegebied hand- en spandiensten verrichtte. Ze kwam bij mij om een beslissing te nemen. Ofwel helemaal voor het bedrijf gaan ofwel er mee stoppen. Zoals het nu ging werd ze niet vrolijk en heel erg moe van. Uit de gesprekken bleek dat werk en vooral creatief bezig zijn erg belangrijk voor haar was. Maar ook de financiën waren, met twee opgroeiende kinderen, een steeds terugkerend iets. Want hoe moest het gaan als ze uiteindelijk geen opdrachten zou kunnen krijgen.

De scenario’s van het huis verkopen en de kinderen niet kunnen laten studeren kwamen elke keer weer naar boven. Dat blokkeerde haar volledig. Ze had behoefte aan zekerheid en we zijn gaan rekenen. Uiteindelijk kwam ze tot de conclusie dat ze als ze gemiddeld drie dagen in de week werk zou hebben dat het dan financieel meer dan vergelijkbaar was. Ik vroeg haar of ze er vertrouwen in had dat dat zou lukken. Daar antwoordde ze volmondig ja op. Deze eye-opener was voldoende en inmiddels heeft ze al meer dan 10 jaar een succesvol bedrijf.

Een voorbeeld: Janus had een bèta-achtergrond en werd getest voor een senior beleidsfunctie door een wervingsbureau. Bij het bespreken van de test gaven ze aan dat Janus ook erg taalvaardig was en dat dat handig was voor het schrijven van de beleidsnotities. Janus had daar helemaal geen idee van. Hij dacht dat hij een echte bèta was en dat taal niet echt aan hem besteed was. De uitslag van de test en deze opmerking gaven hem het zelfvertrouwen om met zijn taalgevoel aan de slag te gaan en hij schrijft nog steeds met veel plezier artikelen. 

 

Een voorbeeld: Heike (55+) een ontzettend goede, betrokken en lieve gastvrouw in de horeca kwam door omstandigheden zonder baan te zitten. Een vergelijkbare baan in de horeca was voor haar geen optie meer. Echter haar kwaliteit is dat ze heel goed met mensen om kan gaan. Ze kan ze “lezen” en is ook bereid is om haar handen uit de mouwen te steken. Ze heeft zich aangemeld voor de opleiding verzorgende en is nu “leerling”. Ze werkt 3 dagen en gaat naar school en het is voor haar en ook voor haar klanten en de organisatie helemaal prima.

 

Een voorbeeld: Marjolein van bijna 60 was door allerlei privéomstandigheden vast gelopen in haar werk en ik mocht haar begeleiden. Ofwel terug naar haar oude werksituatie ofwel ergens anders opnieuw beginnen. In onze gesprekken kwamen we tot de conclusie dat de chemie tussen haar en de organisatie er niet echt meer was. Terugkeren in haar oude baan was misschien wel mogelijk was maar was niet echt de eerste keuze. Maar met die leeftijd!!!! Echter we keken naar mogelijkheden en Marjolein kreeg er weer plezier in. Dat straalde ze uit en ze vertelde het aan haar netwerk. Plotseling kwam er een vacature voorbij. Ze is gaan praten, er was een klik en binnenkort start ze bij een nieuwe werkgever. In een vergelijkbare baan met nog wat extra taken die ze graag wilde doen.

 

Je zit in een baan en je vraagt je wel eens af of dat het allemaal wel is en overweegt een carrièreswitch. Herken je dat? Met name rond de vakanties komt bij menigeen deze vraag wel eens op. De voors en de tegens van de huidige baan worden op een rij gezet en dan blijken er toch vaak wel wat dingen te zijn die niet helemaal fijn zijn. Dan zijn er heel wat mensen die in die tijd tot de conclusie komen dat de huidige baan toch niet de baan is waar ze echt blij van worden. Diep van binnen willen ze toch wel wat anders.

Echter na de vakantie hervat het “gewone leven” zijn gang weer en verdwijnen die gedachten vaak weer naar de achtergrond. De voors en tegens worden weer opnieuw gewogen en de voordelen krijgen weer een wat zwaarder gewicht en dan valt het allemaal toch wel weer mee en dan hoeft die carrièreswitch niet meer zo nodig. Vaak gaat het elk jaar opnieuw zo en veel mensen blijven zitten waar ze zitten en eigenlijk als je heel diep in hun hart kijkt, vinden ze het zo wel prima.

Wat te doen als het blijft knagen?

Bovenstaand verhaal is een verhaal dat iedereen wel kent. Het gaat over verwachtingen en het gaat over het leven. Wat verwacht je van je leven? Welke rol speelt werk hierin en wat wil je daar uit halen? Dat is voor iedereen anders. Voor de een is werk iets dat hij doet omdat het eenmaal moet. Voor de ander is het een soort levensvervulling. Iedereen maakt daar zijn eigen keuzes in en dat is helemaal oké.

Echter uit mijn eigen verhaal en uit de gesprekken die ik voer als loopbaanadviseur blijkt dat we er soms heel goed in zijn om onszelf voor de gek te houden. We maken onszelf dan wijs dat alles goed is maar soms knaagt het aan alle kanten. We passen ons dan aan maar doen onszelf daarmee ontzettend tekort. Wanneer je twijfelt of je nog goed zit in je huidige baan is dit verhaal met de voor- en nadelen en tips voor een carrièreswitch misschien wel interessant.

Veel leesplezier

Karin

Het begin: Zorg dat je duidelijkheid krijgt!

Als je steeds vaker het gevoel hebt dat je toch iets anders wil en een carrièreswitch overweegt dan is het goed om gericht aan de slag te gaan. Doe niet zoals ik in het begin deed en vraag omdat je bang bent om het zelf uit te zoeken, aan anderen wat je moet gaan doen. De kans is groot dat je dan de dromen van anderen naleeft en niet die van jou.

De 7 loopbaanvragen

In mijn gesprekken als loopbaanadviseur daag ik mijn klanten die een carrièreswitch overwegen altijd uit om een gedegen onderbouwd antwoord te geven op onderstaande 7 vragen. Als je dat hebt is het niet alleen duidelijk wat je wil, maar ook wat mogelijk is en hoe je dat aan kunt pakken. Zoals je ziet zijn het geen meerkeuzevragen die je snel even beantwoordt. Maar uit de reacties van mijn klanten maak ik op dat het als je je erin verdiept en eenmaal bezig bent het toch zeker de moeite waard is om ze te beantwoorden. Dus als je je uitgedaagd voelt door dit artikel ga aan de slag.

Vraag 1: Waar word ik blij van?

Vóórdat je gaat uitkijken naar iets nieuws is het belangrijk dat je in contact komt met wat je écht wil. Als je dat weet en je kunt iets doen dat daarvan in het verlengde ligt, dan gaat het bijna vanzelf. Dan levert wat je doet energie op in plaats van dat het je iets kost. In de praktijk blijkt dat deze vraag toch voor veel mensen niet zo een, twee, drie te beantwoorden is. Vaak komt dat omdat je in de loop van je leven je allerlei overtuigingen hebt eigen gemaakt. Soms zijn deze helpend en soms ook niet.

Volg de positieve energie!

De belangrijkste aanwijzing of je op de goede weg bent is de vraag of je blij wordt van wat je doet. Als het veel energie kost is dat meestal niet het geval. Het is essentieel dat je weet hoe dat bij je zit. Vaak zijn ervaringen uit het verleden en hoe je je vrije tijd besteedt goede aanwijzingen. Maak maar eens een lijst met wat je allemaal doet en geef dan aan waar je wel en niet blij van wordt. Dat geeft vaak al een mooi inzicht. Dit is de belangrijkste fase in het loopbaantraject en daar moet je echt de tijd voor nemen. Immers als je te snel gaat en niet komt bij de kern steek je veel energie in iets dat je uiteindelijk toch niet blij maakt. Dan is een carrièreswitch het paard achter de wagen spannen.

Wat kan ik als loopbaanadviseur in zo’n fase betekenen?

Om helder te krijgen waar iemands passie ligt, ga ik met je in gesprek. We kijken naar het heden en verleden en ik stel als loopbaanadviseur gerichte vragen en geef je passende opdrachten mee. Zo krijg je je levens- en loopbaanwaarden helder en weet je wat voor jou belangrijk is. Vaak merk ik dat het best lastig is om écht bij je kern te komen. Immers we zijn er allemaal best goed in om onszelf voor de gek te houden.

Soms zet ik ook gericht een test in zoals de Talent Motivatie Annalyse (TMA) om een onderbouwd beeld te krijgen. Hiervoor ben ik gecertificeerd. Belangrijk is dat degene die bij mij komt voor loopbaanadvies het voor zichzelf klip en klaar heeft waar nu zijn of haar ambities liggen.

Vraag 2: Hoe belangrijk is überhaupt werk voor me?

Ook dit is een essentiële vraag. Is werk voor jou alleen een manier om geld te verdienen of wil je jezelf daarin ontplooien? Dat is voor iedereen anders. Maar toch merk ik vaak dat werk, mede omdat er veel tijd in gaat zitten, toch een heel belangrijk onderdeel van iemands leven is. Ga maar eens op een terras zitten en luister wat de mensen vertellen. Heel vaak gaat het over het werk.

Werk is ook een onderdeel van onze identiteit. En hoewel veel mensen vaak beginnen over geld verdienen en “brood op de plank”, zit er vaak toch ook een ander verhaal achter. Werk geeft een bepaalde sociale status en geeft richting aan het leven. Daarnaast  maak je deel uit van een netwerk met collega’s. Ik merk ook vaak dat mensen ook vaak trots zijn op hún organisatie. Ook hier is het belangrijk dat je de vraag zo eerlijk mogelijk zonder allerlei aannames beantwoord.

Wat kan ik als loopbaanadviseur in zo’n fase betekenen?

Wat ik veelal doe, is doorvragen. Veelal zitten mensen als ze voor loopbaanadvies bij me komen vast in een gedachtepatroon. Ze willen iets anders maar komen steeds in hetzelfde gedachte kringetje terecht. Dit belemmert hen om anders naar zaken te kijken. Wat ik doe is patronen herkennen en bespreken. Om zo samen te bedenken hoe het ook zou kunnen.

Vraag 3: Wat ben ik bereid om te investeren in een carrièreswitch om ander en/of fijner werk te krijgen?

Ook deze vraag moet je voor jezelf beantwoorden. Soms lijkt het een hele lange weg en dat kan je afschrikken. Soms ben je gewoon onzeker en durf je eigenlijk niet. Zeker als je net als ik een vervelende lagere- en middelbare school ervaring hebt gehad, is het vooruitzicht om weer een studie op te gaan pakken geen aanlokkelijk idee. Zeker niet als dat dan ook nog heel lang gaat duren. Wanneer ik terugkijk heb ik na mijn middelbare school nog 9 jaar naast mijn werk gestudeerd. Nog steeds volg ik regelmatig opleidingen. Als je dat toen gezegd had dan had ik dat niet geloofd. Niet alleen omdat ik dat veel te lang vond maar omdat ik bang was dat ik wederom zou falen. Belangrijk in deze fase is dat je voor jezelf keuzes maakt wat je nog wel en niet wil doen.

Wat kan ik als loopbaanadviseur in zo’n fase betekenen?

Samen met jou zet ik alle argumenten van een carrièreswitch op een rij en kijk hoe realistisch je plaatje is. Veelal zal je merken dat het ook noodzakelijk is om keuzes te maken. Immers je kunt je tijd maar eenmaal invullen en ook geld kun je maar een keer uitgeven. Als je helemaal helder hebt wat je écht heel graag wil, dan lukt dat een stuk beter. Belangrijk is dat je de focus richt op het doel dat je wil bereiken en duidelijk hebt wat je er wél en niet voor wil doen en laten. Ik help je om een realistisch pad uit te stippelen zodat je dat gaat bereiken.

 Vraag 4: Wat zijn mijn kwaliteiten?

Bij kwaliteiten gaat het om talenten. Talenten zet je vaak ongemerkt in. Dat inzetten kost je bijna geen moeite en word je vaak blij van. Voor jou is het heel gewoon dat je doet wat je doet maar vaak hoor je uit je omgeving dat ze het heel knap vinden dat jij dat kunt. Je krijgt daar vaak complimenten over.

De hamvraag is steeds te achterhalen waar jij goed in bent? Waar ben je moeiteloos briljant in. Dit is vaak samen met waar je blij van wordt de puzzel die gelegd moet worden. Bij de kwaliteiten kijk je naar wie je bent, wat je in het verleden hebt gedaan en maak je een inschatting van wat je in potentie zou kunnen bereiken. Wanneer je het lastig vindt om dat te achterhalen zou een gerichte test ook uitkomst kunnen bieden.

Wat kan ik als loopbaanadviseur in zo’n fase betekenen?

In mijn loopbaangesprekken ga ik met je op zoek naar de rode draad in je leven. Wat heb je al gedaan en welke kwaliteiten heb je daar al ontwikkeld? Daarnaast ga ik met je op zoek naar jouw potentie? Wat doe je al en wat kun je uit het verleden gebruiken. De voorbeelden die dan naar boven komen zijn ook vaak handig voor je netwerkgesprekken en je sollicitaties. Kortom ik ga met jou kijken wat je zoal te bieden hebt. Als het nodig is, zet ik ook gericht een test in om te kijken naar jouw mogelijkheden.

carrièreswitch weg door bos

Vraag 5: Waar sta ik nu? Is het nu tijd voor een carrièreswitch?

In deze fase leg je de antwoorden van bovenstaande vragen bij elkaar en kijkt waar je nu staat. Je kijkt naar het plaatje, maakt de afweging of een carrièreswitch nu past en maakt voor jezelf helder of je actie wil ondernemen en zo ja wat je wil gaan doen.

Wat kan ik als loopbaanadviseur in deze fase betekenen?

Als loopbaanadviseur heb ik al heel veel van deze plaatjes gezien. Hierdoor en doordat ik een relatieve buitenstaander ben, kan ik de vragen stellen waar het om gaat. Ik kijk vanuit positiviteit en dat leidt er vaak toe dat je meer mogelijkheden en verbanden ziet dan je in eerste instantie dacht te zien. Ik merk dat dat stimulerend werkt en dat er zo mooie loopbaanpaden ontstaan. Kortom ik zorg er voor dat je breder kijkt en weloverwogen een besluit neemt over een eventuele carrièreswitch .

Vraag 6: Welke mogelijkheden zijn er voor mij momenteel op de arbeidsmarkt?

Nu heb je een idee wat je wil gaan doen maar zitten ze wel op je te wachten? Dit is best een lastige vraag. Hierbij zou je je kunnen baseren op gemiddelde arbeidsmarkt gegevens van het UWV in jouw regio en dan heb je een antwoord of er überhaupt vacatures zijn.

Gelukkig heb ik hiervoor een mooi en laagdrempelige tool. Met de interesse en competentievragenlijst van LDC heb je heel snel duidelijk welke kansen er zijn voor iemand met jouw interesses en competenties op de arbeidsmarkt. Tevens krijg je toegang tot vacatures in de door jou gewenste regio.

Daarnaast zou ik geen goede loopbaanadviseur zijn wanneer ik niet samen met jou op zoek ga naar de kwaliteiten die jou typeren en de dingen die je écht blij maken. Hoe meer je daarop aansluit hoe kansrijker het is dat je een baan vindt die je op het lijf geschreven is. Iedereen is uniek. Je bent veel meer dan alleen een diploma en wat werkervaring.

Wat kan ik als loopbaanadviseur in zo’n fase betekenen?

Ik weet zeker als je al wat ouder bent dat de meeste vacatures ingevuld worden door het netwerk. Zeker als het gaat om vacatures waar wat (levens)ervaring voor nodig is. Diploma’s en werkervaring zijn belangrijk maar de betreffende persoon is zeker zo belangrijk. Daarom stimuleer ik mensen om in hun netwerk gericht te vertellen waar ze naar op zoek zijn en ook ik ga dat doen in mijn netwerk. Ook stimuleer ik om breder te kijken. Kijk vanuit jouw kwaliteiten en zoek dan naar mogelijkheden. Met een goed onderbouwd verhaal is er soms veel meer mogelijk dan je denkt.

Bedenk altijd dat het gaat om maar één vacature en dat is de vacature die volledig past bij jou. Die andere heb je niet nodig. Dus we gaan gericht aan de slag, op zoek naar organisaties en teams waarin jij zou passen en die gaan we actief benaderen. Zodat je een weloverwogen carrièreswitch kunt maken.

Vraag 7: De Hamvraag: Wat ga je wanneer, concreet doen?

Dus als je geïnspireerd bent door dit verhaal ga aan de slag en zet door. Doe niet zoals ik in het begin van mijn loopbaan heb gedaan maar volg je eigen pad en ga er voor. Trouwens zo’n periodieke check-up is nooit verkeerd om te doen. Ook als je het idee hebt dat je wel goed op je plek zit, kan het toch interessante inzichten opleveren.

Wat kan ik als loopbaanadviseur voor je betekenen?

Ik word er blij van als ik met je mee mag lopen en je mag begeleiden in één of enkele van deze fasen. Dat kan een compleet traject zijn maar ook een goed gesprek over waar je nu staat. Samen met jou kijk ik dan wat je nodig hebt. Dus heb je vragen en wil je serieus kijken naar je loopbaanmogelijkheden of overweeg je een carrièreswitch, maak dan een vrijblijvende afspraak.

carrièreswitch babyolifant krijgt zetje van moeder in het water

Carrièreswitch: blijven en aanpassen óf iets anders zoeken?

In bovenstaand verhaal gaat het om keuzes maken. Wat doe je. Kom je op voor jezelf op je werk of pas je jezelf aan en hoe ver ga je de daarin? Wanneer je opkomt voor jezelf en wanneer dat gevolgen heeft voor je werkzaamheden, noemen we dat ook wel een carrièreswitch. Carrièreswitch is inmiddels een populair woord. Maar wat is dat nu en wat komt er bij kijken. Is het alleen een andere baan of een andere functie of gaat het verder. In deze bijdrage geef ik mijn visie op het veranderen van werkzaamheden en verwijs ik naar mijn verhaal. Ik was ooit doktersassistent en ben na heel wat omzwervingen uiteindelijk een eigen bedrijf gestart als loopbaanadviseur en coach en word daar bijna elke dag nog heel blij van.

Is een carrièreswitch in deze tijd te overwegen?

De arbeidsmarkt is momenteel uitstekend. In veel branches staan veel vacatures open en is de branche of zijn de werkgevers bereid om te investeren in mensen. Dat geldt voor bijvoorbeeld technische beroepen. Maar ook voor de zorg en het onderwijs. Deze situatie biedt mogelijkheden om een keer iets anders te gaan doen. Er wordt momenteel ook druk gesolliciteerd. Ik merk dat ook als loopbaanadviseur. Er zijn verschillende vormen als het gaat om een carrièreswitch.

Overstap naar een andere werkgever met dezelfde functie.

Als je een beroep hebt dat schaars is, is het vrij gemakkelijk om een soortgelijk iets ergens anders te vinden. Ik zie dat regelmatig. Soms gaan mensen weg omdat ze ergens anders wat meer kunnen verdienen maar vaak ook omdat ze een andere werkomgeving willen hebben. Vaak is dan politiek gezegd “de chemie tussen hen en de organisatie” er niet meer. Ze zijn uit elkaar gegroeid en de belangen van de organisatie en de persoonlijke behoeften van de werknemer beginnen te schuren.

Dat is trouwens een heel normaal en veel voorkomend proces. Door te switchen naar een organisatie die een meer passende werkomgeving aanbiedt, doet dan vaak wonderen. Hetzelfde werk wordt weer met veel plezier gedaan. Zo is de administratief medewerker van onze boekhouder na 30 jaar naar een ander kantoor gegaan. Ze wilde wel een keer iets anders proberen. Ze heeft de sprong gemaakt en het bevalt haar uitstekend.

Ander werk bij dezelfde werkgever

Echter soms zijn er ook andere redenen. Bijvoorbeeld dat je vindt dat het werk niet meer bij je past. In een goed gesprek met je werkgever kun je dan aangeven dat je iets anders wil. Tip: Geef dan wel concreet aan wat je wil en waarom je denkt dat je dat kunt. Het beantwoorden van de eerder genoemde vragen kunnen je daarbij ondersteunen. Zo stromen mensen bijvoorbeeld door naar een functie van senior, een managementfunctie of zelfs naar een ander vakgebied. Zo ken ik ook iemand die na 35 jaar huishoudkunde “gegeven te hebben” op een middelbare school opeens tot de conclusie kwam dat ze wel eens een ander vak wilde geven. Nu geeft ze met veel plezier biologie.

Ander werk bij een andere werkgever

Ook zien we mensen van baan veranderen als ze “hogerop” willen komen maar het bij hun organisatie (steeds) niet lukt. Vaak komt dat doordat hun collega’s/leidinggevende zich een beeld gevormd hebben in de loop der jaren dat niet past bij het beeld dat jij van jezelf hebt. Ze zien je dan nog steeds als “de nieuwe die net komt kijken”.

Wanneer dat beeld ontstaat is het lastig om door te groeien en is een switch naar een andere organisatie aan te bevelen. Daar kun je opnieuw fris starten en een nieuwe eerste indruk neerzetten. Wij komen regelmatig mensen tegen die promotie maken in de organisatie waar ze al heel lang werken en er tegenaan lopen dat ze voor sommigen van de oude garde toch “die nieuwe” blijven die net komt kijken. Ook dan zie je dat mensen als ze naar een andere omgeving gaan vaak weer opbloeien.

Carrièreswitch: Mijn verhaal

Ik heb al deze stappen ooit zelf wel een keer gezet. Wanneer je wil weten hoe ik na diverse omzwervingen loopbaanadviseur ben geworden. Lees dan mijn verhaal. Het is bij mij niet allemaal van een leien dakje gegaan maar misschien daarom heb ik er veel van geleerd. Misschien kun je er wat inspiratie uit halen als het wat tegen zit. Ik kan je alvast wel zeggen dat ik het achteraf zeker de moeite waard vond maar ook dat als ik alles toen geweten had dat ik er toen misschien toch voor was teruggeschrokken. Ik hoop dat mijn verhaal je inspireert als je ook op een kruispunt staat in je loopbaan om ook net als ik uiteindelijk op pad te gaan. Overweeg je iets anders maar weet je niet hoe? Maak dan vrijblijvend een afspraak om te sparren wat ik voor je zou kunnen betekenen.

Karin van ’t Hoff

Contact: