Privacybeleid

Privacybeleid

Privacyverklaring Toff Loopbaanadvies
Versie 7 oktober 2018

Toff loopbaanadvies
Tunnelweg 85
6601 CS  WIJCHEN
06 2934 3023
info@toffloopbaanadvies.nl

Algemeen

Toff Loopbaanadvies begeleidt mensen die op een keerpunt in hun leven staan. Belangrijk hierbij is dat we naar mogelijkheden van mensen kijken. We dagen ze in een veilige omgeving uit om uit hun “comfortzone” te treden en verleiden ze om de stappen te zetten die ze diep in hun binnenste willen zetten. Wanneer ze dat doen worden mensen blij en stroomt de energie en dat geeft ons veel voldoening. Veiligheid en vertrouwen zijn hierbij zeer belangrijk. Voor mij als loopbaanprofessional is het vanzelfsprekend dat ik hetgeen dat gedeeld wordt voor me hou en niet met anderen bespreek. Om dit nadrukkelijk te onderschrijven heb ik me ook aangesloten bij NOLOC de beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals en ben ik geregistreerd als loopbaanprofessional (RL). Zo wil ik laten zien dat ik de uitgangspunten van een loopbaanprofessional onderschrijf en aanspreekbaar ben op mijn gedrag.

Voor Toff Loopbaanadvies is veiligheid en vertrouwen en dus ook het zeer zorgvuldig omgaan met privacy gevoelige informatie ontzettend belangrijk. Wij hechten daarom veel waarde aan uw privacy en gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw bedrijfs- en/ of persoonsgegevens alleen voor onze administratie als u gebruik maakt van onze diensten. Ook leggen wij voor zover het relevant is uw bedrijfs- en/of persoonsgegevens vast als u deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Wij zullen vanzelfsprekend uw gegevens nooit aan anderen geven zonder dat we u vooraf om toestemming vragen.

 

Wij verwerken de volgende gegevens bij een traject:

Gegevens: Benodigd voor:
Bedrijfsnaam (voor zover van toepassing) Facturatie
Voor en achternaam contactpersoon Facturatie
Voor en achternaam cliënt Aanhef van contactmoment
Adresgegevens bedrijf/cliënt Facturatie
Telefoonnummer Contactmogelijkheid indien er wijzigingen of calamiteiten zijn omtrent de activiteit
E-mailadres contactpersoon Contactmogelijkheid omtrent de betaling
E-mailadres bedrijf/cliënt Contactmogelijkheid omtrent de activiteit

 

Wij verwerken gegevens met een doel:

Toff Loopbaanadvies verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Om evt. wijzigingen omtrent aankomende activiteit aan u door te geven
• Om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en/of te verbeteren
• Afhandeling van uw betaling (indien van toepassing)
• Toff Loopbaanadvies verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

Toff Loopbaanadvies verkoopt uw gegevens niet aan derden. Ook delen we deze gegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Toff Loopbaanadvies heeft een verwerkersovereenkomst met partijen die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken. Daarin wordt afgesproken dat deze partijen hetzelfde doel, mate van vertrouwelijkheid en beveiligingsniveau van de gegevens hanteren als wij doen. Toff Loopbaanadvies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Toff Loopbaanadvies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons. Dat kan telefonisch of via info@toffloopbaanadvies.nl.

Geen geautomatiseerde besluitvorming

Toff Loopbaanadvies neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Toff Loopbaanadvies) tussen zit.

Bewaartermijn

Toff Loopbaanadvies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie: Bewaartermijn: Reden:
Contactgegevens contactpersoon relatie Zolang als nodig voor het voortbestaan van Toff Loopbaanadvies Redelijk belang in verband met voortbestaan van Toff Loopbaanadvies
Gegevens deelnemer aan cursus of training Tot 1 jaar na afloop van de activiteit. Daarna worden de gegevens geanonimiseerd Redelijk belangrijk in verband met een correcte bedrijfsvoering
Facturatiegegevens Gedurende de uitvoering van de  overeenkomst, tot 7 jaar na de factuurdatum Wettelijk plicht
E-mail adressen Bij elk contact bestaat de mogelijkheid om u af te melden voor een vervolg contact. Zodra dit gebeurt, worden gegevens verwijderd. Informeren van relaties over activiteiten

 

Uw rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Toff loopbaanadvies en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@toffloopbaanadvies.nl.

Toff Loopbaanadvies wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Toff Loopbaanadvies gebruikt alleen technische en functionele cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Functionele (noodzakelijke) cookies:

Zonder het gebruik van deze cookies werkt de site niet naar behoren. Denk hierbij aan cookies die functies voor basisnavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk maken.

Voorkeurscookies:

Deze cookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden, die van invloed is op het gedrag en vormgeving van de website. Denk hierbij aan de voorkeurstaal of de regio waar iemand woont.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen.

Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de AVG privacy wetgeving ingericht:

  1. er is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten
  2. IP adressen worden gemaskeerd
  3. de functie ‘gegevens delen’ is uitgezet; gegevens worden NIET gedeeld
  4. wij maken GEEN gebruik van andere Google-diensten (zoals AdWords of Optimize) in combinatie met de Google Analytics-cookies

Opt-out

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Wij raden u daarom aan om regelmatig onze website en de pagina waarop de privacy verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Contact

Hebt u vragen, opmerkingen en/of klachten over deze privacyverklaring en/of cookieverklaring? Dan kunt u contact opnemen met ons via info@toffloopbaanadvies.nl.

Toff Loopbaanadvies, oktober 2018

Contact: