Gratis ontwikkeladvies wordt vervolgd!

gratis ontwikkeladvies start strand schelpen

Wat klanten zeggen:

 

“Dit ontwikkeltraject heeft me mijn ogen geopend. Wat ben ik hier blij mee. Een cadeautje voor mezelf!”. (Harry)

 

“Wat een eye-openers hebben de ontwikkelgesprekken met jou me opgeleverd. Ik weet nu precies wat ik wel wil en kan en heb het lef gekregen om mijn eigen pad te kiezen. ” (Frits)

Goed nieuws. Vanaf 1 december 2020 zijn er weer 50.000 gratis ontwikkeladviestrajecten beschikbaar. Werknemers in loondienst, flexwerkers, maar ook zelfstandigen en zzp’ers kunnen gebruik maken van deze subsidieregeling en een gratis ontwikkeladvies volgen bij een gekwalificeerde loopbaanadviseur. Met zo’n ontwikkeladvies krijg je beter zicht op jouw mogelijkheden en kansen op de arbeidsmarkt. Als loopbaanprofessional kijk ik met je mee naar wat je wil en kan en kijken we vervolgens samen naar hoe je daar kunt komen.

Ben je geïnteresseerd in dit gratis ontwikkeladvies en/of wil je weten wat ik voor jou als loopbaanadviseur kan betekenen maak dan vóór 1 december een vrijblijvende kennismakingsafspraak. Samen kijken we dan of ik er voor kan zorgen dat je bij het vervolg op de eerste rij komt! Lukt dat qua tijd niet maar heb je wel interesse? Bel of mail me dan even of geef je naam, mailadres en geboortedatum door. Dan meld ik je op 1 december aan en zit je in het traject. We hebben dan samen enkele maanden om dit traject te door lopen. Echter wacht niet te lang! De verwachting is dat deze regeling wederom vrij snel vol zit, dus maak nu gebruik van deze kans!

Advies voor zowel werkzoekenden, werkenden als zzp’ers

Het succes van de voorloper van dit traject waar de 22.000 trajecten binnen enkele dagen vergeven waren, is dat het aangeeft dat er zowel voor mensen met werk, werkzoekenden maar ook voor zzp’ers veel behoefte is aan gerichte loopbaanbegeleiding. De toekomst van de arbeidsmarkt is onzeker. En mede door de coronamaatregelen en de gevolgen daarvan vragen veel mensen zich af of ze nog wel willen en kunnen blijven doen wat ze nu doen. Maar ook wat ze eventueel nog méér zouden willen en kunnen. Die vragen zijn nu precies de vragen waar ik als loopbaanprofessional mensen bij begeleid.

Het succes van de eerste regeling toont aan dat er een duidelijke behoefte is aan wat wij als loopbaanprofessionals aanbieden. Daarom is dit vervolg een hele logische stap. Het kabinet zegt dat ze door het succes van de eerste regeling verrast zijn. Echter uit eigen ervaring weet ik dat veel mensen met loopbaanvragen zitten en bereid zijn om hun loopbaan verder onder de loep te nemen. Helaas vinden ze het ook best lastig om de stap te zetten naar een loopbaanadviseur. Het mooie is dat de opgezette campagne dit verlangen aan de oppervlakte heeft gebracht, deze behoefte bevestigt én daadwerkelijk een groot aantal mensen in beweging heeft gebracht.

Gratis ontwikkeladvies en Corona

De Coronamaatregelen met o.a. gedwongen thuiswerken heeft de behoefte, om uit te zoeken of je nog wil blijven doen wat je altijd deed, alleen maar versterkt. In veel gevallen is het werk enige tijd gestopt en hebben mensen tijd gehad voor bezinning. Sommige mensen vragen zich af of dit is wat ze de rest van hun werkzame leven willen blijven doen. Daarnaast zal voor veel mensen de wijze waarop ze hun werk gaan doen de komende jaren ook wijzigen. Daarom is het vooral nu goed om eens de balans op te maken. Daarom heeft de regering dit gratis ontwikkeladvies in het leven geroepen om zo mensen te stimuleren om verder te kijken en in te spelen op de nieuwe wijze van werken die er aan zit te komen.

Thuiswerken heeft invloed op sociale contacten en het werkplezier

Want vergis je niet. Het feit dat er van ons verwacht wordt dat we ook in de toekomst meer thuis werken verandert ook de wijze waarop we ons werk beleven. Voor veel mensen geldt dat hierdoor de gebruikelijke spontane sociale contacten op het werk grotendeels verdwijnen. Dan gaat het om bijvoorbeeld de gesprekken bij de koffieautomaat of op de gang. Dit soort gesprekken zijn best belangrijk om je onderdeel van een organisatie te voelen en zijn voor sommige mensen een belangrijk element van hun werkplezier.

Echter ook de wijze waarop we met elkaar samenwerken verandert. Zo is de grens tussen werk en privé, als je meer thuis werkt, een stuk onduidelijker en daar moet je ook een evenwicht in vinden. Voor de duidelijkheid elke verandering heeft zowel voor- als nadelen. Echter daarom is het nu zo belangrijk dat je even stilstaat en vooruit kijkt. Om vervolgens een loopbaanpad te kiezen waar je vrolijk van wordt nu en in de toekomst. Dus wil je de balans opmaken dan ben je aan het goede adres. Maak een afspraak en laten we samen kijken wat er voor jou wél mogelijk is.

ballonnen schoenen en spoorlijn gratis ontwikkeladvies
Volg je eigen spoor en maak er een feestje van!

Gratis ontwikkeladvies verlaagt de drempel!

Uit gesprekken met mensen die bij mij komen, weet ik dat de meesten het best spannend vinden om naar een loopbaanadviseur te stappen. De term gratis verlaagt de drempel. De meesten hebben ook het idee dat dat heel duur is. Echter de kosten zijn relatief laag als het gaat om een baan vinden die echt bij je past en waar je werkplezier hebt.

Echter iedereen maakt zijn eigen afwegingen maar om je een beeld te geven waar we over praten. Afhankelijk wat je precies nodig hebt, een traject is altijd maatwerk, ben je in 4 of 5 gesprekken klaar. De kosten liggen dan tussen de 500 en 700 euro en zijn mocht je het als particulier inkopen in bepaalde gevallen ook nog aftrekbaar van de belastingen.

Het leuke is dat als ik mensen na afloop vraag die het bedrag zelf betalen of ze het de moeite waard vonden zeggen ze allen zonder uitzondering dat ze het de kosten meer dan waard vinden. De reden dat ze het niet eerder deden is dat ze het best spannend vonden om een afspraak te maken.

Het feit dat er nu een gratis ontwikkeladvies wordt aangeboden, verlaagt de drempel aanzienlijk. Trouwens ook mensen die bij mij een gratis traject deden gaven na afloop aan dat ze als ze het eerder geweten hadden er best het bedrag voor over zouden hebben gehad. Gelukkig zijn er diverse organisaties die het nut van loopbaanadvies onderkennen en zich bewust zijn van deze barrière. Om de werknemers in de bedrijfstak te stimuleren hebben ze mogelijkheden voor loopbaan- of ontwikkeladvies expliciet in de CAO genoemd. Helaas zijn die regelingen nauwelijks bekend bij de meeste werknemers.

Wat tips voor een gratis loopbaan/ontwikkeladvies!

1. Maak nu alvast een afspraak en speel in op het vervolg op 1 december!

Wil je iets anders en heb je niet de mogelijkheden om het traject te financieren, probeer er dan bijtijds bij te zijn. Dus misschien is het handig om nu alvast een afspraak met mij te maken. Ik vertel je wat over het traject en kijk wat je nodig hebt. Als het je iets lijkt meld ik je als het kan meteen aan.

2. Kijk eens wat er in je cao staat over een ontwikkeladvies of loopbaanadvies!

Het rare is, is dat er best in veel CAO’s al jaren afspraken gemaakt zijn over opleiding, ontwikkeling en zelfs expliciet loopbaanadvies. Echter daar wordt nauwelijks gebruik van gemaakt. Dus kijk dan wat je cao daar over zegt en maak er als het er is ook gebruik van.

Groet en tot op de koffie of thee.

Karin van ’t Hoff

Persbericht 02-09- 2020 over het stoppen van het eerste traject.

stopbord in de woenstijn
Gratis ontwikkeladvies gestopt! Maar wordt vervolgd op 1 december!

Maximaal aantal ontwikkeladviezen bereikt

De kosteloze ontwikkeladviezen die het kabinet beschikbaar stelt via de regeling NL Leert Door voorzien in een grote behoefte. Vanaf 1 augustus konden mensen een kortdurend traject aanvragen bij een loopbaanadviseur om zicht te krijgen op de arbeidsmarktkansen die er in deze recessie voor hen zijn. Veel sneller dan verwacht is het maximum aantal inschrijvingen bereikt. In de tijdsspanne van één maand hebben 22.000 mensen zich geregistreerd. Deze mensen zullen dit najaar een ontwikkeladviestraject gaan volgen. Hiermee is de grens bereikt van het aantal trajecten dat de overheid kan bekostigen. Dat heeft te maken met de maximale uitvoeringscapaciteit van de organisatie die de subsidieregeling uitvoert. Dat betekent dat er vanaf nu geen kosteloos ontwikkeladvies meer kan worden aangevraagd bij een loopbaanadviseur.

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees:

“De vraag naar ontwikkeladviezen overtreft al onze verwachtingen. Het blijkt dat veel mensen het fijn vinden als iemand met hen meedenkt over hun mogelijkheden op de huidige, veranderende arbeidsmarkt. En ik ben blij dat we ruim 20.000 mensen die hulp kunnen bieden. Maar ik snap dat anderen misschien teleurgesteld zijn. Ik hoop dat zij via andere kanalen in aanraking kunnen komen met een adviestraject. Bovendien stelt het kabinet extra budget voor ontwikkeladviezen in 2021 beschikbaar.”

De ontwikkeladviezen zijn onderdeel van het crisisprogramma NL Leert Door, dat is gepresenteerd ten tijde van het tweede steunpakket voor banen en economie in mei. Het doel van dit programma is om werkenden en werkzoekenden te helpen zich voor te bereiden op veranderingen op de arbeidsmarkt. Met NL Leert Door financiert het kabinet niet alleen ontwikkeladviezen, maar ook kosteloze online scholing. Naar verwachting komen de eerste opleidingen en cursussen deze winter beschikbaar voor werkenden en werkzoekenden. In totaal heeft het kabinet 50 miljoen euro uitgetrokken voor NL Leert Door. Daarvan is 14 miljoen euro gereserveerd voor ontwikkeladviezen.

Geld voor loopbaanadvies en scholing

Bij de presentatie van het steun- en herstelpakket afgelopen week is bekend geworden dat het kabinet extra geld uittrekt om mensen te helpen zich aan te passen aan de veranderde arbeidsmarkt. Er komt geld vrij voor onder meer scholing en ontwikkeladviezen. Dat geld komt in 2021 beschikbaar. Er wordt nu gekeken hoe dat precies in zijn werk zal gaan. Tot die tijd kunnen mensen op verschillende andere manieren financiële ondersteuning krijgen bij een adviestraject van een loopbaanadviseur. Zo zijn er werkgevers en vakbonden die een dergelijk traject financieren. Ook O&O-fondsen, die verbonden zijn aan een bepaalde sector of branche, hebben hier vaak een regeling voor. Ook regionale leerwerkloketten bieden de mogelijkheid om een ontwikkeladvies te volgen.

Contact: